Tải Nhạc Chuông Gió Đánh Đò Đưa Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Gió Đánh Đò Đưa Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 584 KB

Nghe thử:


Lời nhạc chuông Gió Đánh Đò Đưa Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok:
Gió đánh cành tre, gió đập cành treChiếc thuyền anh vắng le the đợi nàngGió đánh cành bàng, gió đập cành bàngDừng chèo em hát anh chàng ấy nghe
Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưaMưa chiều ướt áo anh đưa em về thuyềnGió đánh mạn thuyền gió đập mạn thuyềnNhịp nhàng ta hát nơi miền trăm năm,…

Download - Tải Nhạc Chuông

Gió Đánh Đò Đưa Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok