Chính sách bảo mật

Xin chào mừng bạn đến với website TheGioiNhacChuong.Com. Nếu sử dụng trang web này, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện mà chúng tôi đưa ra. Chúng tôi có thể thay đổi những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện.
 
Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website hoặc tài nguyên trên website với mục đích tìm hiểu, sử dụng, chia sẻ thông tin liên quan.

 
 

Quyền sở hữu trí tuệ

• Nội dung trên TheGioiNhacChuong.Com được chia sẻ lại từ nhiều nguồn trên internet.
• Nếu bạn là chủ sở hữu của nội dung xuất hiện trên TheGioiNhacChuong.Com mà bạn không mong muốn. Xin vui lòng liên hệ qua email thegioinhachuong.com@gmail.com để được gỡ xuống.
 
 
* Chính sách bảo mật

– TheGioiNhacChuong.Com tôn trọng sự riêng tư của mọi người và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.
– Chính sách bảo mật này giải thích việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động trên website.
 
 
1. TheGioiNhacChuong.Com
Sẽ Không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào về người truy cập website này. Không Thu phí, không quản lý người dùng sản phẩm trên TheGioiNhacChuong.Com
 
 
2. THU THẬP THÔNG TIN
Sản phẩm trên website này SẼ KHÔNG THU THẬP bất kỳ thông tin về bạn.
 
 
3. LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG KHÁC
Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. TheGioiNhacChuong.Com không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. TheGioiNhacChuong.Com không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.
 
 
4. THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY
TheGioiNhacChuong.Com có thể cập nhật chính sách bảo mật – các điều khoản sử dụng. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thi thoảng nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.
 
 
Xin cảm ơn !