Tải Nhạc Chuông Yến Vô Hiết – Tưởng Tuyết Nhi

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Yến Vô Hiết – Tưởng Tuyết Nhi
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 704 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Yến Vô Hiết – Tưởng Tuyết Nhi:

Nǐ àizhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng
Wǒ suǒzhe méi zuì shì xiāngsī duàn rén cháng
Láoyànfēnfēi jìliáo de yèlǐ lèi liǎng háng
Zhú duǎn yíhàn zhǎng gùrén zì nánwàng
Nǐ àizhe shuí xīn tú liú jǐ dào shāng
Ài duō kěbēi hèn bǐcǐ tiānyá gè yīfāng
Lěng yuè kōng duì mǎnfù chóu wú chù huà qīliáng
Wǒ ài bù huǐ kě gūyǐng nán chéng shuāng

Download - Tải Nhạc Chuông

Yến Vô Hiết – Tưởng Tuyết Nhi