Tải Nhạc Chuông Vững Chất Nam Nhi (Hot TikTok) – Tlong

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Vững Chất Nam Nhi (Hot TikTok) – Tlong
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 427 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Vững Chất Nam Nhi (Hot TikTok) – Tlong:

Những lúc lúc khốn khó ta cùng có
Mặc kệ miệng đời ai nhòm ngó
Khó khăn đến đâu chẳng là gì
Mong đến suốt kiếp xin một lòng gọi là anh em
Trọn một đời tình chẳng đổi

Nguyện một lòng cùng nhau bên nhau gia khó ta chẳng lo
Vững bước chất nam nhi có chi phải sợ
Sống hiên ngang tâm luôn sãn sàng
Chẳng ngại chi cơ hàn
Cùng đồng lòng mọi chuyện ta chẳng ngán.

Download - Tải Nhạc Chuông

Vững Chất Nam Nhi (Hot TikTok) – Tlong