Tải Nhạc Chuông Vũ Trụ Có Anh Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Vũ Trụ Có Anh Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 486 KB

Nghe thử:


Lời nhạc chuông Vũ Trụ Có Anh Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok:

Này người ơi biết không
Ở, ở mọi vũ trụ
Có anh, có anh em buồn
Có anh, c-c-có anh, c-c-có anh
Có anh em buồn thiu
Này người ơi biết không
Ở, ở mọi vũ trụ
Vắng anh đã chẳng nghĩ suy nhiều
Có anh, c-c-có anh, c-c-có anh
Có anh em buồn thiu
Em dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng
Dù bên Đông hay là bên Tây
Em chạy về đâu cũng là như nhau
Là dù bên Đông hay là bên Tây
Người dù ở đâu khiến em đau lòng,…

Download - Tải Nhạc Chuông

Vũ Trụ Có Anh Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok