Tải Nhạc Chuông Vì Yêu Cứ Đâm Đầu Remix – Min x Đen Vâu x Justatee

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Vì Yêu Cứ Đâm Đầu Remix – Min x Đen Vâu x Justatee
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 724 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Vì Yêu Cứ Đâm Đầu Remix – Min x Đen Vâu x Justatee:

Qua nỗi sầu đêm nay
Trăng gối đầu lên mây
Thêm chút rượu và men
Cuốn muộn phiền đi
Để tình thêm say
Đôi mắt buồn sâu cay
Chan chứa tình lâu nay
Oh boy.

Không biết ở nơi đâu
Không biết được bao lâu
Chỉ muốn cùng anh
Đi đến tận cùng
Nơi đất trời thâm sâu
Ooh ooh ooh
Vì yêu cứ đâm đầu
Cứ đâm đầu…

Download - Tải Nhạc Chuông

Vì Yêu Cứ Đâm Đầu Remix – Min x Đen Vâu x Justatee