Tải Nhạc Chuông Vì Anh Thương Em Remix (TikTok) – Phan Duy Anh

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Vì Anh Thương Em Remix (TikTok) – Phan Duy Anh
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 788 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Vì Anh Thương Em Remix (TikTok) – Phan Duy Anh:

Vì anh thương em như thương cây bàng non
Cây nhớ ai làm sao nói được
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
Vỡ rồi mà có được đâu
Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng…

Download - Tải Nhạc Chuông

Vì Anh Thương Em Remix (TikTok) – Phan Duy Anh