Tải Nhạc Chuông Từng Cho Nhau Remix – Nhạc Hoa

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Từng Cho Nhau Remix – Nhạc Hoa
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 1 MB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Từng Cho Nhau Remix – Nhạc Hoa:

Từng cho nhau bao nhiêu hi vọng
Cho nhau từng lời hứa
Phút cuối giữ lại được không
Gặp lại nhau chi hôm nay
Để anh phải nhớ phải buồn.

Nếu cho anh được
Lựa chọn một lần nữa
Nếu cho ta quay lại phút giây đầu
Anh nguyện thầm mong
Sẽ chẳng gặp em.

Download - Tải Nhạc Chuông

Từng Cho Nhau Remix – Nhạc Hoa