Tải Nhạc Chuông Trót Trao Duyên Remix – Hot TikTok

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Trót Trao Duyên Remix – Hot TikTok
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 602 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Trót Trao Duyên Remix – Hot TikTok:

Và anh biết duyên mình đã lỡ
Phận bọt bèo đâu dám mơ
Trèo cao té đau
Đành lui về sau
Biết mai này ta mất nhau
Phận duyên ta ngắn
Đành thôi từ đây
Một mình anh lê bước về
Câu hứa câu thề
Mãi chôn vùi trong cơn mê
Nhìn em sánh đôi cùng duyên mới
Lòng anh đau thắt nghẹn lời
Dẫu biết không thuộc về nhau
Nhưng sao lòng còn nhớ
Em về nơi chốn khuê phòng
Anh về nước mắt tuôn dòng
Chúc phúc cho em cùng người đến sau
Như đợi mong…

Download - Tải Nhạc Chuông

Trót Trao Duyên Remix – Hot TikTok