Tải Nhạc Chuông Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu – Min

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu – Min
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 540 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu – Min:

Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu
Được vui biết bao nhiêu khi có người nuông chiều
Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu
Được vui biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều
Yah
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều
Yah
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều
Yah
Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều

Download - Tải Nhạc Chuông

Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu – Min