Tải Nhạc Chuông Tiếng Pháo Tiễn Người Remix – Hùng Quân

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Tiếng Pháo Tiễn Người Remix – Hùng Quân
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 548 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Tiếng Pháo Tiễn Người Remix – Hùng Quân:

Ngày em biết nhớ thương một người
Là ngày tôi biết sắp xa em rồi
Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời
Cùng ai xứng đôi
Một lần thương vạn lần đau
Buồn tôi đứng phía sau không lời
Biết thương em cũng là lúc tôi mất người.

Download - Tải Nhạc Chuông

Tiếng Pháo Tiễn Người Remix – Hùng Quân