Tải Nhạc Chuông Thêm Một Lần Đau Remix (TikTok) – Chu Duyên

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Thêm Một Lần Đau Remix (TikTok) – Chu Duyên
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 599 KB

Nghe thử:


Lời nhạc chuông Thêm Một Lần Đau Remix (TikTok) – Chu Duyên:
Nhớ không em lời hứa ngày xưa
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
Thêm một lần đau.

Download - Tải Nhạc Chuông

Thêm Một Lần Đau Remix (TikTok) – Chu Duyên