Tải Nhạc Chuông Señorita – Shawn Mendes x Camila Cabello

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Señorita – Shawn Mendes x Camila Cabello
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 577 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Señorita – Shawn Mendes x Camila Cabello:

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn’t need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It’s true, la-la-la
Ooh, I should be runnin’
Ooh, you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
But every touch is ooh-la-la-la
It’s true, la-la-la
Ooh, I should be runnin’
Ooh, you keep me coming for ya.

Download - Tải Nhạc Chuông

Señorita – Shawn Mendes x Camila Cabello