Tải Nhạc Chuông Sao Cũng Được Remix (TikTok) – Thành Đạt

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Sao Cũng Được Remix (TikTok) – Thành Đạt
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 497 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Sao Cũng Được Remix (TikTok) – Thành Đạt:

Thà yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương
Mặc cuộc đời, này sao cũng được
Ở quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cũng nhạt cũng phai
Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài
Ai dối trá và ai thật lòng, chẳng quan trọng nữa rồi phải không ?
Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc
Ngày nhắm mắt cho đêm tùy tiện
Đem mưa về đổ nặng mái hiên
Hỏi lòng người liệu có bình yên.

Download - Tải Nhạc Chuông

Sao Cũng Được Remix (TikTok) – Thành Đạt