Tải Nhạc Chuông Răng Khôn Remix (Hot TikTok) – Phí Phương Anh

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Răng Khôn Remix (Hot TikTok) – Phí Phương Anh
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 412 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Răng Khôn Remix (Hot TikTok) – Phí Phương Anh:
Nếu như em gặp anh
Lúc hai ta đã trưởng thành
Biết yêu thương mỏng manh
Và biết trân trọng người ở cạnh
Có khi em và anh
Đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt
Mà hờn giận rồi lại mất nhau thêm một lần…

Download - Tải Nhạc Chuông

Răng Khôn Remix (Hot TikTok) – Phí Phương Anh