Tải Nhạc Chuông Blackjack – Binz x Soobin Hoàng Sơn

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Blackjack – Binz x Soobin Hoàng Sơn
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 615 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Blackjack – Binz x Soobin Hoàng Sơn:

Anh là kẻ may mắn
Luôn là kẻ may mắn
Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tim em
Anh là kẻ may mắn này
Luôn là kẻ may mắn này
Ván bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên nhau
la lá la … la lá la ..la lá la
là là là la

Download - Tải Nhạc Chuông

Blackjack – Binz x Soobin Hoàng Sơn