Tải Nhạc Chuông Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình (Ver 2) – Vương Anh Tú

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình (Ver 2) – Vương Anh Tú
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 447 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình (Ver 2) – Vương Anh Tú:

Vì hầu như tình yêu ở trên đời
Càng muốn giữ càng xa cách thôi
Và em cũng chẳng phải ai ngoại lệ
Anh càng muốn với càng không tới em
Cả đời chỉ mong có ai thương mình
Chẳng toan tính chỉ muốn ở bên mình
Ngỡ người anh muốn kiếm tìm chính là em
Nhưng chẳng phải

Download - Tải Nhạc Chuông

Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình (Ver 2) – Vương Anh Tú