Tải Nhạc Chuông Mượn Bờ Vai Anh Remix – Vũ Quốc Hải

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Mượn Bờ Vai Anh Remix – Vũ Quốc Hải
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 508 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Mượn Bờ Vai Anh Remix – Vũ Quốc Hải:

Xin em một lần như thế, hãy cho con tim được nghỉ ngơi
Và xin em đừng nên khóc nhé anh đau lắm em ơi!
Thôi em đừng buồn làm chi vì người ta đã bỏ em mất rồi!
Hay em mượn bờ vai anh, khóc 1 lần thôi!.

Download - Tải Nhạc Chuông

Mượn Bờ Vai Anh Remix – Vũ Quốc Hải