Tải Nhạc Chuông Một Ngày Là Anh Em Suốt Đời Là Anh Em Remix – Đinh Kiến Phong

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Một Ngày Là Anh Em Suốt Đời Là Anh Em Remix – Đinh Kiến Phong
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 364 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Một Ngày Là Anh Em Suốt Đời Là Anh Em Remix – Đinh Kiến Phong:

Không bận tâm đến những lợi danh
Chỉ cần biết sống chết vì nhau
Mặc cho bao gian lao, hiểm nguy
Anh em có nhau ngại gì gian khó
Ta ngồi lại kể chuyện buồn vui
Nâng cạn chén, mãi chúc thành công
Tình anh em bao la, sẻ chia cho nhau
Biết bao nhiêu chuyện buồn vui

Download - Tải Nhạc Chuông

Một Ngày Là Anh Em Suốt Đời Là Anh Em Remix – Đinh Kiến Phong