Tải Nhạc Chuông Một Ngày Không Xa Tôi Về Nơi Chốn Quê Thanh Bình Remix – Tik Tok

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Một Ngày Không Xa Tôi Về Nơi Chốn Quê Thanh Bình Remix – Tik Tok
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 594 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Một Ngày Không Xa Tôi Về Nơi Chốn Quê Thanh Bình Remix – Tik Tok:

Một ngày không xa tôi về nơi chốn quê thanh bình
Có cánh đồng xanh, lả lơi, cò bay bay
Rời xa thành đô
Nơi phồn hoa khói bay mịt mù
Đến chốn bình yên đói no chẳng màng…

Download - Tải Nhạc Chuông

Một Ngày Không Xa Tôi Về Nơi Chốn Quê Thanh Bình Remix – Tik Tok