Tải Nhạc Chuông Mê Chữ Ê Ê Ê – Jena x 24D.Bofie

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Mê Chữ Ê Ê Ê – Jena x 24D.Bofie
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 328 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Mê Chữ Ê Ê Ê – Jena x 24D.Bofie:

I’m fall in love with you my babe
Vì lòng em luôn chỉ khao khát môi kề
Và đừng cho em là gian dối không hề
Cause everyday I wanna see you
I’m fall in love with you my babe
Vì lòng em luôn chỉ khao khát môi kề
Sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa xin thề
Cause I love you and just only you

Download - Tải Nhạc Chuông

Mê Chữ Ê Ê Ê – Jena x 24D.Bofie