Tải Nhạc Chuông Lý Thuyết Thì Là Vậy (Hot TikTok) – Dj Mie

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Lý Thuyết Thì Là Vậy (Hot TikTok) – Dj Mie
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 720 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Lý Thuyết Thì Là Vậy (Hot TikTok) – Dj Mie:

Muốn yêu được em anh ơi thật ra không khó
Có chăng là anh không hay tình yêu ở đó
Muốn yêu được em
Anh ơi thật ra không có
Có chăng là anh không hay
Lý thuyết thì là vậy
Thực tế không như vậy (yeah yeah) oh no
Khi yêu em nói 1 thành 2
Nói đúng trở thành sai
Chi cần là anh đặt tim của anh nơi tình yêu
(Ấy!)
Em nói ăn gì cũng được là em ăn gì cũng được
Em nói anh làm gì cũng được là anh làm gì cũng được
Nhưng phải đúng ý em, sao cũng được
Mà miễn anh thương em là được em sao cũng được miễn sao anh làm sao cho coi được

Download - Tải Nhạc Chuông

Lý Thuyết Thì Là Vậy (Hot TikTok) – Dj Mie