Tải Nhạc Chuông Là Vì Em – Jaysee

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Là Vì Em – Jaysee
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 336 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Là Vì Em – Jaysee:

Là vì anh ko thể giữ mãi em bên mk
Là vì anh cố chấp nên tình trái ngang
Chẳng đâu thế nào
Gặp em như chiều hôm ấy
Đành để mây với gió cứ cuốn em đi xa
Chẳng thể nào chung lối cung đàn vỡ đôi
Duyên đã hết kết thúc đi chẳng nợ nhau.

Download - Tải Nhạc Chuông

Là Vì Em – Jaysee