Tải Nhạc Chuông Khuôn Mặt Đáng Thương – Sơn Tùng MTP

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Khuôn Mặt Đáng Thương – Sơn Tùng MTP
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 540 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Khuôn Mặt Đáng Thương – Sơn Tùng MTP:

Bài hát khi xưa anh viết bây giờ phải đặt dấu chấm hết thôi.
Ở cuối con đường anh xin một điều ước. Cho em bình yên vững đôi chân.
Cánh hoa úa tàn.
Bức tranh vén màn.
Bóng ai xa ngút ngàn.
Nước mắt rơi ứa tràn.
Sầu làn mi khép.
Tình buồn ai ép.
Biết đi về chốn đâu,khuôn mặt đáng thương?
Tấm thân héo mòn.
Nỗi đau có còn.
Đắng cay em đã chọn.
Chính em đã chọn.
Rời làn hơi ấm.
Tình này không thấm.
Biết ai còn nhớ ai,khuôn mặt đáng thương.
Cánh hoa úa tàn…

Download - Tải Nhạc Chuông

Khuôn Mặt Đáng Thương – Sơn Tùng MTP