Tải Nhạc Chuông Không Yêu Xin Đừng Nói (Đoạn Hay) Umie

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Không Yêu Xin Đừng Nói (Đoạn Hay) Umie
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 487 KB

Nghe thử:


Lời nhạc chuông Không Yêu Xin Đừng Nói (Đoạn Hay) Umie:

Nếu anh không yêu xin đừng nói những điều dối gian
Nếu anh không yêu xin đừng nói những lời thiết than
Nếu anh không yêu xin đừng thả thính quá vội vàng
Em ghét anh như thế này em viết ra
Nếu anh không yêu xin đừng nói những điều dối gian
Nếu anh không yêu xin đừng nói những lời thiết than
You make me fall in love with you rồi anh lại cứ thế tránh xa
Sao anh làm như thế rồi vội mau cách xa,…

Download - Tải Nhạc Chuông

Không Yêu Xin Đừng Nói (Đoạn Hay) Umie