Tải Nhạc Chuông Không Yêu Đừng Gieo Hy Vọng Remix (TikTok) – Chu Bin

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Không Yêu Đừng Gieo Hy Vọng Remix (TikTok) – Chu Bin
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 787 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Không Yêu Đừng Gieo Hy Vọng Remix (TikTok) – Chu Bin:

Không yêu đừng gieo hy vọng
Rồi lại dập tắt nhanh chóng
Em ơi anh đã rất yêu
Nhưng tất cả cũng chỉ bằng không
Hạnh phúc đâu do anh chọn
Khi em nói ra thì hơn
Em chỉ bên anh
Trong năm tháng cô đơn
Anh như một kẻ dư thừa
Lặng lẽ khóc giữa màn mưa
Để rồi nhìn em bước đi
Xa rời anh sau những lời hứa
Anh yêu em đến điên dại
Em xem anh chẳng tồn tại
Thì làm sao
Để có thể giữ em ở lại
Giờ làm sao
Để có thể giữ em ở lại.

Download - Tải Nhạc Chuông

Không Yêu Đừng Gieo Hy Vọng Remix (TikTok) – Chu Bin