Tải Nhạc Chuông Kẻ Cắp Gặp Bà Già – Hoàng Thùy Linh

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Kẻ Cắp Gặp Bà Già – Hoàng Thùy Linh
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 2 MB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Kẻ Cắp Gặp Bà Già – Hoàng Thùy Linh:

Đừng cứ im lặng rồi đi anh ơi, anh ơi!
Tình em chẳng như trò chơi
Mà anh đến đây lả lơi

Vì chính em sẽ làm anh chơi vơi chơi vơi
Trò chơi hết rồi
Trò chơi hết rồi

Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại
Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại.

Download - Tải Nhạc Chuông

Kẻ Cắp Gặp Bà Già – Hoàng Thùy Linh