Tải Nhạc Chuông Hương Remix HOT TikTok 2021 – Văn Mai Hương

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Hương Remix HOT TikTok 2021 – Văn Mai Hương
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 523 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Hương Remix HOT TikTok 2021 – Văn Mai Hương:

Mùi hương em nồng say
Một chút Martini
Hòa cùng một chút Armani
You will be craving for me-e-e
Mùi hương em nồng say…
Hãy đến đây bên em
Lại gần và cuốn đôi môi em
Dịu dàng vuốt đôi bờ vai-ai-ai
Mùi hương em nồng say
Ddu-bi-ddu ddu-bi-ddu ddu-bi-ddu-ddu
Mùi hương em nồng say
Ddu-bi-ddu ddu-bi-ddu ddu-bi-ddu-ddu
Mùi hương em nồng say…

Download - Tải Nhạc Chuông

Hương Remix HOT TikTok 2021 – Văn Mai Hương