Tải Nhạc Chuông Họa Khúc Tương Tư Remix – Minh Vương x Thương Võ

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Họa Khúc Tương Tư Remix – Minh Vương x Thương Võ
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 646 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Họa Khúc Tương Tư Remix – Minh Vương x Thương Võ:

Người thương nhớ một người
Ai xót xa đêm dài
Hỏi ai đau nước mắt kia tự ai sẽ lau
Đoạn đường cũ
Khi xưa là ta đã vẽ nên nắng
Tự ta vẽ nên yêu thương này chẳng
Từng nét bút nhẹ nhàng
Ta vẽ dáng hình nàng
Khuất trong sương
Lắm tơ vương rồi vội biến tan
Đường phục bút đơn sơ
Làm sao vẽ cả hơi thở
Làm sao vẽ nên mối duyên ngày thơ.

Download - Tải Nhạc Chuông

Họa Khúc Tương Tư Remix – Minh Vương x Thương Võ