Tải Nhạc Chuông Em Bé Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Em Bé Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 477 KB

Nghe thử:


Lời nhạc chuông Em Bé Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok:

Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn chung tình
Vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho em
Đôi khi em tự dưng lại nắng
Rồi em tự dưng lại mưa
Hoặc đôi lần em ở giữa
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 em vẫn luôn như vậy
Vẫn thích anh, muốn anh, có anh ở đây bên em
Như là xương cần khớp
Và như học sinh cần “lớp”
Lớp lớp lớp lớp lớp you
Bae bae bae bae bae bae bae baby x4

Download - Tải Nhạc Chuông

Em Bé Remix (Độc Lạ) – Hot TikTok