Tải Nhạc Chuông Đi Về Nhà – Đen x JustaTee (Melody)

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Đi Về Nhà – Đen x JustaTee (Melody)
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 489 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Đi Về Nhà – Đen x JustaTee (Melody):

Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát, vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta
​Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu có muôn trùng qua
Vậ đỗi sao dời
Nhà vẫn luôn là nhà

Nhạc Chuông Đi Về Nhà – Đen Vâu x Justetee (Rap)

Download - Tải Nhạc Chuông

Đi Về Nhà – Đen x JustaTee (Melody)