Tải Nhạc Chuông Cứ Ngỡ Trọn Đời (Ver2) – Đạt Khói

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Cứ Ngỡ Trọn Đời (Ver2) – Đạt Khói
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 509 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Cứ Ngỡ Trọn Đời (Ver2) – Đạt Khói:

Anh đã cố nhắm mắt
Gượng cười để người thấy vui
Khi bên cạnh anh
Mà thật ra trong anh
Trái tim đau đớn vô cùng
Anh không thể nói dối lòng mình
Rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa
Đành buông tay hẹn
Kiếp sau ta sẽ gặp nhau.

Download - Tải Nhạc Chuông

Cứ Ngỡ Trọn Đời (Ver2) – Đạt Khói