Tải Nhạc Chuông Cơn Bão Tình Yêu Remix – Thiên Tú

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Cơn Bão Tình Yêu Remix – Thiên Tú
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 403 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Cơn Bão Tình Yêu Remix – Thiên Tú:

Mặc kệ cho bao cuồng phong
Gió đừng ngưng
Thổi Đừng ngưng
Gieo mưa cuốn trôi nơi đây
Trôi niềm đau Trôi tổn thương
Riêng tôi vẫn xin độc cô
Mong thời gian không còn đau
và dần quên đi bóng hình
Mặc kệ cho bao cuồng phong
Gió đừng ngưng
Thổi Đừng ngưng
Gieo mưa cuốn trôi nơi đây
Trôi niềm đau Trôi Đắng cay
Yêu thương nhắc thêm làm chi
Không còn yêu thôi đành buông
Bước đi cho được nhẹ lòng

Download - Tải Nhạc Chuông

Cơn Bão Tình Yêu Remix – Thiên Tú