Tải Nhạc Chuông Có Chơi Có Chịu Remix (TikTok) – Karik x Only C

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Có Chơi Có Chịu Remix (TikTok) – Karik x Only C
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 660 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Có Chơi Có Chịu Remix (TikTok) – Karik x Only C:

Thoáng nghe câu giả dối
Câu chuyện em nói hơi xa vời
Em lừa, em dắt đôi ba lời
Thôi thôi em ơi đường ai nấy bay
Còn đâu nết thơ ngây
Em lạ lắm
Câu chuyện em nói hơi xa vời
Em lừa, em dắt đôi ba lời
Thôi ta chia tay, đường ai nấy bay
Giờ đây giờ thì còn lại ai
Đừng làm lệ phải phai
Giờ còn lại ai
Ai
Đừng làm lệ phải phai
Ai
Có yêu là có dại.

Download - Tải Nhạc Chuông

Có Chơi Có Chịu Remix (TikTok) – Karik x Only C