Tải Nhạc Chuông Có Ai Đi Hoài Một Hướng – Nguyên Hà

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Có Ai Đi Hoài Một Hướng – Nguyên Hà
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 769 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Có Ai Đi Hoài Một Hướng – Nguyên Hà:

Trái tim buồn nước mắt tuôn khi hoàng hôn rơi xuống, tiếng yêu hời có đâu tròn vuông
Nỗi nhớ ơi xin đừng than vãn day dứt những đêm trường, làm tổn thương nhiều hơn
Những con đường ngỡ quen thuộc chẳng còn người lui bước
Nỗi đau giờ thân quen khác thường
Có ai mãi đi hoài một hướng gieo vấn vương đâm chồi
Chắc có mình em thôi

Download - Tải Nhạc Chuông

Có Ai Đi Hoài Một Hướng – Nguyên Hà