Tải Nhạc Chuông Chờ Một Dòng Tin Nhắn Remix (Tiktok) – Hoaprox

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Chờ Một Dòng Tin Nhắn Remix (Tiktok) – Hoaprox
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 591 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Chờ Một Dòng Tin Nhắn Remix (Tiktok) – Hoaprox:

Chờ từng dòng tin nhắn
Yêu thương từ tối qua
Đợi chờ làm chi nữa
Yêu thương này đã xa
Từng lời ca anh viết cho em
Đã thoáng qua câu ca
Nay rời xa buông tha bản tình ca
Ngại ngùng làm chi nữa
Thôi xin em hãy cứ đi
Chẳng cần quay lưng nữa
Anh xin em cứ bước đi.

Download - Tải Nhạc Chuông

Chờ Một Dòng Tin Nhắn Remix (Tiktok) – Hoaprox