Tải Nhạc Chuông Bùa Yêu Remix (Hot TikTok) – Bích Phương

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Bùa Yêu Remix (Hot TikTok) – Bích Phương
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 477 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Bùa Yêu Remix (Hot TikTok) – Bích Phương:

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời
Bên nhau hay thôi, chỉ một lời ù hú u u ù
Không yêu, yêu hay không yêu
Không yêu hay yêu nói một lời thôi
Nếu anh có yêu nói đi ngại gì, hu ù hú…

Xem thêm:

Bùa Yêu (Điệp Khúc) – Bích Phương

Download - Tải Nhạc Chuông

Bùa Yêu Remix (Hot TikTok) – Bích Phương