Tải Nhạc Chuông Booty Music – Git Fresh (Deep Side)

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Booty Music – Git Fresh (Deep Side)
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 572 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Booty Music – Git Fresh (Deep Side):

Baby, that’s the way I like it (hey)
That’s the way you like it (hey)
That’s the way we like it
Makin love to booty music
Go Cancer! It’s your birthday (hey)
Go Capricorn! It’s your birthday (hey)
Go Aquarius! It’s your birthday
Makin love to booty music

That’s the way I like it (hey)
That’s the way you like it (hey)
That’s the way we like it
Makin love to booty music
Go Taurus! It’s your birthday (hey)
Go Gemini! It’s your birthday (hey)
Go Sag! It’s your birthday
Makin love to booty music

Download - Tải Nhạc Chuông

Booty Music – Git Fresh (Deep Side)