Tải Nhạc Chuông Bắc Thích Ăn Chín Là Bắc Ninh – Kcv In Da House

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Bắc Thích Ăn Chín Là Bắc Ninh – Kcv In Da House
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 538 KB

Nghe thử:


Lời nhạc chuông Bắc Thích Ăn Chín Là Bắc Ninh – Kcv In Da House:

Xuất thân là trai Bắc Ninh
Tôi lấy miếng trầu làm đầu câu chuyện
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình
Nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện
Bắc Ninh có bánh phu thê
Đàn ông phải có máu dê trong người
(đấy)
Nhìn ai cũng tưởng chơi bóng
Vì khi đến đây ai cũng nhe răng cười
Chị hai cầm nón quai thao
Cất lên tiếng hát thanh niên nháo nhào
Đếch cần biết ông đến từ đâu
Vì Đất quan họ luôn luôn đón chào
Phiêu bạt từ Bắc vào Nam
Đi đến đâu cũng có cái hay
Đi một ngày đằng học một sàng khôn
Không thể thiếu được cái bắt tay …

Download - Tải Nhạc Chuông

Bắc Thích Ăn Chín Là Bắc Ninh – Kcv In Da House