Tải Nhạc Chuông Bà Già Bắn Máy Bay – Baby Voice

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Bà Già Bắn Máy Bay – Baby Voice
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 163 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Bà Già Bắn Máy Bay – Baby Voice:

Bà già bắn máy bay,
không may đứt thun quần,
Thằng Mỹ nó ra xem
ố ô cái gì thế này?

Download - Tải Nhạc Chuông

Bà Già Bắn Máy Bay – Baby Voice