Tải Nhạc Chuông Anh Thương Em Nhất Mà Lofi – Lã x Log x TiB

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Anh Thương Em Nhất Mà Lofi – Lã x Log x TiB
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 576 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Anh Thương Em Nhất Mà Lofi – Lã x Log x TiB:

Anh thương em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội chia xa
Anh yêu em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội buông tay
Từng day dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên tình mình tựa mây bay
Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi lụi tàn nào ai hay.

Download - Tải Nhạc Chuông

Anh Thương Em Nhất Mà Lofi – Lã x Log x TiB