Tải Nhạc Chuông Anh Chưa Nghĩ Tới (Điệp Khúc) – Phan Duy Anh

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: Anh Chưa Nghĩ Tới (Điệp Khúc) – Phan Duy Anh
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 628 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông Anh Chưa Nghĩ Tới (Điệp Khúc) – Phan Duy Anh:

Yêu em thật nhiều đến thế
Ngỡ mai sẽ chung lối về
Thế nhưng em lại nguội lòng u mê
Vội trao ước thề
Cớ sao em lại nói dối
Cạn thương thì nói đi người
Cách xa em là điều mà anh đây
Cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Download - Tải Nhạc Chuông

Anh Chưa Nghĩ Tới (Điệp Khúc) – Phan Duy Anh