Tải Nhạc Chuông 7 Anh Em Remix – Minh Huy x Phức Hợp Hood

Thông tin:
- Tên nhạc chuông: 7 Anh Em Remix – Minh Huy x Phức Hợp Hood
- Thể loại : Nhạc Chuông Mp3
- Kích thước : 271 KB

Nge thử:


Lời nhạc chuông 7 Anh Em Remix – Minh Huy x Phức Hợp Hood:

Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng
Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùn
Đi vô Cricle K nhưng mà quên bọc tiền
Đi vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ
Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng
Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùn
Đi vô Cricle K nhưng mà quên bọc tiền
Đi vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ…

Download - Tải Nhạc Chuông

7 Anh Em Remix – Minh Huy x Phức Hợp Hood